Disclaimer en Privacy


Disclaimer

Aansprakelijkheid en auteursrecht.

Markt Op Maat B.V. is zowel juridisch als economisch eigenaar van de website marktopmaat.nl inclusief het logo en de huisstijl.

Ondanks de zorg die aan de website wordt besteed is het mogelijk dat op onderdelen de informatie onvolledig en/of onjuist is. Markt Op Maat geeft, ondanks de zorg die door haar wordt besteed aan de website geen garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt verstrekt en geraadpleegd. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Markt Op Maat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe pagina’s waarnaar wordt verwezen op de website.
Markt Op Maat is niet aansprakelijk voor schade, geleden door gebruik van informatie van de website.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk en/of  privacy beschermde delen van Markt Op Maat openbaar te maken of te vermenigvuldigen, hieronder begrepen auteursrechtelijk beschermd werk van derden. Het is de gebruiker enkel toegestaan Markt Op Maat voor eigen gebruik te raadplegen.

Markt Op Maat sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van marktopmaat.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om marktopmaat.nlof onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Markt Op Maat is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van marktopmaat.nl is verkregen.

Privacy

Markt Op Maat B.V respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn en onze werkwijze te kunnen verbeteren. Ook kunnen we u middels de verzamelde gegevens relevante advertenties tonen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zullen wij daarvoor uw toestemming  vragen. Markt Op Maat zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien zij hiertoe op juridische gronden gehouden zou zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Markt Op Maat gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Markt Op Maat geen cookies ontvangt.

Wijzigingen privacy beleid

Markt Op Maat hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers en streeft telkens naar verbetering. Indien er sprake is van gewijzigde inzichten in het beleid dan wel in geval van wijzigingen in de wetgeving behoudt Markt Op Maat zich het recht voor haar privacy policy te wijzigen. In dat geval is Markt Op Maat gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijziging zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Markt Op Maat dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.